Тази страница е посветена на всички, които обичат радиото - от многобойните слушатели до тези, които участват в неговото случване. Защото смятаме, че първите винаги трябва да се помнят - техният опит бележи не само началото, но и определя височината на онази професионална летва, която никой не бива да смъква
Ал. Джаджев - уредник на Информационния отдел
И. Стубел
Разказите и снимките на този сайт са на репортера и говорителя на Радио София - Петър Витанов. Годината - 1940. Поводът - 5 години от създаването
Музикален отдел - Уредник на Музикалния отдел е Боян Икономов
..Музикалната програма на нашето радио по отношение на класическата музика не се различава много от програмата на големите европейски радиопредаватели. Благодарение на грамофонните плочи, с кито разполага нашето радио, програмата се запълва от солисти и инструментални състави със световна известност.Така е не само у нас, но и навсякъде, където подборът на музикални сътрудници е ограничен.Целта на нашия музикален отдел е да създаде един кадър от постоянни сътрудници и да измести една част от плочите. Имаме засега, както знаете, един салонен оркестър, няколко камерни народни състави, както и много добри инструментални и вокални изпълнители. Радио-службата не е пропуснала да предаде и всички музикални манифестаци, изпълнени вън от студиото. Такива са случаите с концертите на Държавната филхармония, Царския военен симфоничен оркестър, гостуването на нашия именит сънародник Тодор Мазаров в България, Берлинската филхармония, Кьолнския камерен оркестър, Франкфуртската опера, всички хорови концерти и др. Дискотеката на Радио София разполага с около 40 пълни опери, изпълнени от Миланската скала, Парижката и Берлинската опери, които дават възможност на слушателите да чуват едно рядко художествено изпълнение на големите западни ансамбли.
Информационен отдел
Тук, в този отдел, драги слушатели, кипи денонощна работа. Първата и най-важна задача на информационния отдел е да даде на радиослушателите точна, пълна и навременна информация за събитията на деня, които при днешните усложнени международни отношения вълнуват обществото. Новините, които слушате по радиото, са вътрешни, външни, стопански, културни и спортни. В отделението постъпват непрекъснато най-разнобразни сведения, съобщения и новини от държавни учреждения, от Дирекцията на печата, от частни лица и сдружения и от нашите радио-репортери. Получените материали се проверяват, за да не са в противовес с държавните и народните интереси, подреждат се по важност, подбират се и така се съставя Информационния бюлетин.За да се съставят въведените всяка вечер прегледи на събитията, органите на службата следят редовно нашия и чуждия печат.
Втората важна задача на информационния отдел е да следи и организира предавания извън студиото. Тия предавания са от извънредно голямо значение, защото приобщават слушателите от столицата до най-малкото селце към тържeства и манифестации от общонароден характер. Същевременно чрез тях програмата се разнообразява и интересът на слушателите към Радио София се повишава.
Недялка Симеонова
Дискотеката на Радио София разполага с около 40 пълни опери изпълнени от Миланската скала, Парижката и Берлинската опери, които дават възможност на слушателите да чуват едно рядко художествено изпълнение на големите западни ансамбли.Особени грижи полага музикалният отдел по отношение на българската народна музика, било със специално уредените концерти, било с предаванията на концерти, уреждани от българските композитори. Специалната служба при Радио София е записала на грамофонни плочи всички изпъления на големи български оркестрови и хорови творби.
   
ALL Rights Reserved © Всички права запазени. Sunstorm studio