Тази страница е посветена на всички, които обичат радиото - от многобойните слушатели до тези, които участват в неговото случване. Защото смятаме, че първите винаги трябва да се помнят - техният опит бележи не само началото, но и определя височината на онази професионална летва, която никой не бива да смъква
Никола Балабанов
Очаквайте още подробности и много снимки за това, как се е правело радио през втората половина на тридесетте години на ХХ век. Както и вълнуващия репортаж - звукът на Ниагарския водопад.
Програмната схема
Ясно ви е, че огромната работа, която излиза от всеки отдел, не може да се върши от един човек. Затова има и необходимия помощен персонал. В момента на вашето посещение вратите на всички отдели са затворени. Всеки уредник седи пред своето бюро и работи програмата на своя отдел за три и четири седмици напред. Вие сами разбирате, че не бива да ги безпокоим. От тях се иска добре наредена програма... Програма, която да се харесва ако не на всички, то поне на по-голяма част от радиослушателите.В определени дни през седмицата, уредниците на различните отдели се събират, за да се съвещават помежду си и да съставят общата седмична програма. Проектът на така съставената радио програма се представя на Началника на отделението за одобрение. Началникът следи тя да бъде в духа и насоките, определени от Висшия програмен съвет, който заседава еднъж през годината и в който влизат представители на мсички министерства и културни институти. След като направи нуждните корекции и допълнения в проекта на програмата, началникът на отделението я представя на Министъра на ЖПТТ и Радиото за утвърждаване.
Националният предавател край Вакарел - 100 вата
 
   
ALL Rights Reserved © Всички права запазени. Sunstorm studio