Тази страница е посветена на всички, които обичат радиото - от многобойните слушатели до тези, които участват в неговото случване. Защото смятаме, че първите винаги трябва да се помнят - техният опит бележи не само началото, но и определя височината на онази професионална летва, която никой не бива да смъква
Откриване на Народното събрание
Предаване на Великденската служба
Има моменти, когато целият народ диша с една огромна душа
Делото на родната ни църква е било винаги близко до сърдцето на ръководните лица на радиослужбата. Известно ви е, драги читатели, че от пет години насам Радио София е в пълна услуга на църквата. Освен редовните предавания на божествена служба, радиото предава религиозни сказки, църковен календар, художествено творби с религиозно-нравствено съдържание, духовни концерти и други. Няма църковно събитие, няма праздник, който да не е стигнал по радио-вълните до Македония, Добруджа, Тракия и навсякъде, където има православни българи, откъснати от Родината. Няма ден микрофонът да не напомни на мало и голямо поне една християнска добродетел. По този начин Радиото осъществява ония мисионерски задачи, които са най-близко до сърдцето на българския народ. Примерът на Радио София бе последван от гръцката патриаршия, която въведе църковна служба в програмите на Радио Атина.
Образователно-възпитателен отдел - уредник И. Стубел. Сказките, които излизат от този отдел, засягат всички области на човешката духонтост и знание: литератра, изкуство, езикознание, философия, религия и богословие, история, география, математика, приложни знания, природна наука, предпазна медицина, наука за храненето, библиография и др. Въпреки голямата разновидност на тия сказки, те са подчинени на една основна линия, на една вътрешна мисъл. Темите се разработват конкретно в популярна форма, за да бъдат общодостъпни и лесно възприети. По-голямата част от говора на радиото покрива преди всичко национално-просветните и нравствени нужди на българина. Чрез образователно-възпитателния отдел радиото е особено чувствително към всички животрептущи въпроси, които вълнуват народната душа. За провеждането и осъществяването на своята национална пропаганда радиото изхожда и има за основа преди всичко нашия бит, фолклор, история и родна църква, като най-здрави и чисти извори, в които е изявен духът и съзнанието на нашия народ. Успоредно с тази дейност, чрез този отдел радиото следи всички актуални въпроси и злободневия, всички културни събития и проблеми, налагани от бурното време, в което живеем.
Репортажната кола на Радио София отвън ...
... и отвътре
   
ALL Rights Reserved © Всички права запазени. Sunstorm studio