MixVideo Channel - интернет телевизия Digital Studio SUNSTORM VT Издателство "Надежда" Велико Търново Отец Матей Светопреображенски
Българска шевица
НА ДЪНОТО НА ЧЕРВЕНА КЕРАМИЧНА КУПА Е ОТКРИТО НАЙ-СТАРОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЕНТАГРАМ В СВЕТА
The oldest pentagram dated was found at the bottom of a red ceramic bowl
 
"Археологията е труд, интуиция и късмет. И да не си страхлив, като откриеш нещо – да го кажеш" – твърди д-р Петър Станев, единственият жив археолог, който е открил в Самоводене от онези прословути знаци от културата Винча-Тордаш – предписменост, създадена около 2000 години преди шумерската
Визитка: Д-р Петър Станев завършва с отличие Софийския университет през 1965 г. Автор на над 100 научни съобщения, статии и студии, повечето от тях преведени и на други езици. Счита себе си за късметлия.
Верую: Когато си честен с това, което правиш, сякаш Господ ти помага
- Какво е усещането да държиш в ръцете си археологически находки от такова значение за науката?
- Смятам себе си за късметлия – през ръцете ми са "минали" първите 5000 години от историята на великотърновския край. И все открития от значение за световната археология и култура. През 1972 година започнах разкопки в местността Качица, то си е във Велико Търново. Там откритията са от късния неолит – ранния енеолит, така да се каже "най-близко" до наши дни. След това от 1974 до 1994 – двадесет години работих на разкопките на неолитната селищна могила Самоводене. А в Орловец открих предмети, с датировка от ранния неолит – т. е.най-отдалечените във времето.
- В момента под печат е книгата Ви "Орловец – неолитен комплекс" – там публикувате резултатите от проучванита си на терен. Едвам се сдържам да попитам за пентаграма... свързан ли е с религиозен култ?
- Пентаграмът е изобразен на дъното на червена керамична купа. Много красив съд. Можем да правим предположения за предназначението му, вероятно е свързан с някакъв религиозен ритуал, но никой не би могъл да каже с точност какъв. Има доста суеверия покрай него. По-важното е, че е най-старото датирано изображение на пентаграм в света, което е известно. Може да има и други – още неоткрити, още необявени.
- Споделихте, че сте имал късмета да намирате доста запазени находки?
- Така е. Но да знаете само колко търсихме главата на една женска фигурка, апликация – според мен най-ранната за Европа пластика, за съжаление само фрагмент. Орловец е неолитен комплекс – едно от най-ранните селища в Европа. Тук открихме и запазено окопано жилище от две части и, както ще прочетете от книгата ми "Орловец – неолитен комплекс", която е под печат и скоро ще излезе, направил съм паралел с подобни находки от Предна Азия – Анатолия. Ако пентаграмът е приблизително на 8200 години, свастиката, открита в Деветашката пещера от Васил Миков е на 8000, а най-ранното изображение на кръст, пак аз съм имал късмет да го открия в Самоводене – на 7800 – 7700 години е.
- По време на археологически проучвания през 1987 година на неолитна селищна могила Самоводене сте открил знакова система върху дъното на керамичен съд, отнасящ се към крайната фаза на средния неолит – напоследък се шуми около подобни надписи?
- Да, така е – имах щастието да открия уникати като най-ранния култов център на неолита на Европейския югоизток и занаятчийския център за изпичане на керамика.
Знаковата система от селищна могила Самоводене е разположена върху дъното на запазената долна част на финно полирана купа. Вертикално съдът е пречупен на две. Липсващата малка част от дъното не засяга знаковата система. Групата е изработена чрез сложна система от добре балансирани врязвания върху конкавното дъно. Врязванията са направени преди изпичането, вероятно с остър предмет, изработен от кост.
Както може да се види от снимките и скиците, знаковата система се състои от десет по-големи и по-малки групи врязвания. Двете доминиращи групи са разположени симетрично една спрямо друга. Между тях, може би като обединяващ, е разположен знакът "М". Може да се предположи, че едната от основните групи изобразява силно схематизиран човек. Останалите седем групи попълват останалата част от полето на конкавното дъно.
- На мен пък ми прилича на звездна карта, а това “М”, ако се обърне, “W” – е като съзвездието Касиопея?
- Ако това “М” не се срещаше и при разкопките на праисторическото селище Качица - върху горната конусовидна част на керамичен култов предмет. Там са гравирани осем симетрично разположени знака "М" – едва ли е случайно и не ми прилича на съзвездие – усмихва се събеседникът ми.
- И все пак трябва да означават нещо?
- Със сигурност означават, но едва ли някога ще ги разгадаем. Те обаче са само малка част от това, с което трябва да се гордеем. Неолитната селищна могила Самоводене е втората най-ранна в света и най-ранна в Европа. Тук е единствената система от пещи за изпичане на керамични съдове – има и в Румъния, но единичен образец, а в Самоводене можем да кажем, че са в система. Тук е и най-ранната в Европа отбранителна система от ров, вал и палисада. Никой уважаващ себе си учен не говори за този период, без да спомене Самоводене. Колкото до знаковата система, най-новите изследвания в тази област доста аргументирано утвърждават мнението, че отделните знаци и знакови групи са много условни и представляват изобразени по графичен път понятия. Приемаме като най-правдоподобно становището на С. Уин и Й. Тодорович, че това са най-ранните наченки на писменост в Югоизточна Европа, предхождащи с около две хиляди години най-ранната писменост на Шумер в Месопотамия. За съжаление настъпилият в Югоизточна Европа постенеолитен колапс спира по-нататъшното развитие на знаковите системи и обособяването им в писменост.
- Какво е състоянието на могилата Самоводене сега – може ли да се посещава?
- Вижте тези две снимки - първата е правена малко след откриването на пещите, а втората показва, как те се рушат и трябва да се вземат мерки, ако не искаме да загубим това богатство. Откривал съм го с ръцете си – мило ми е като дете.
- В момента пишете трета книга?
- Да, като археолог първите ми разкопки бяха на Качица, но в книга проучванията обобщавам в момента и тя носи работното заглавие "Велико Търново през древността". Според мен праисторическото селище Качица, респективно Велико Търново, е най-ранният град на Европа. И съм го доказал в книгата си.
© автор Румяна Николова, 07 април 2006 г.
Д-р Петър Станев благодари на всички, които проявиха интерес към темата и публикуваха интервюто на своите страници: в. "Парижки вести", интернет портал Ide.li, в. "Фамилия" и др. Изключително сме възмутени от авторката в Укипедия, която дори не си направи труда да ни попита - а ние категорично не желаем да ни цитира.
Снимките са защитени от авторско право и е абсолютно забранено използването им без разрешение на д-р Петър Станев. All Rights reserved! © Интервюто е на Румяна Николова. Всички права запазени!
 
" Орловец. Неолитен комплекс (Neolithic complex Orlovets - Bulgaria) " - Уникално изследване на едно от най-ранните селища от монохромната фаза на ранния керамичен неолит във Великотърновския край - Неолитния комплекс край село Орловец. Тук е открито най-ранното изображение на пентаграм в света. Във втората част на изследването са публикувани снимки на находки от археологическите разкопки, ръководени от д-р Петър Станев - близо 1000 илюстрации, таблици и карти. ISBN: 9789546077370 , Издателство Фабер, 17 януари 2007 г. (Dr. Petar Stanev)
 
 
Археологът д-р Петър Станев
Пентаграмът от неолитно селище до село Орловец.
Кръст от неолитната могила край Самоводене.
Снимка и рисунка на знаковата система от Самоводене
Пещи - неолитна могила край Самоводене