MixVideo Channel - интернет телевизия Digital Studio SUNSTORM VT Издателство "Надежда" Велико Търново Отец Матей Светопреображенски
Българска шевица
ЗА ВРЪЗКА С НАШИЯ ЕКИП
Нашата мисия - Да работим за създаването на по-висока фирмена култура!
Нашияг девиз - "Трябва да познават клиентите ни - не нас!"
 
Консултантско бюро за публични комуникации
5000 Велико Търново, п. к. 544; e-mail: office(at)pr-office.org, pr_office@abv.bg, nadezhda_RN@abv.bg
 
PR Consulting Office
Bulgaria, 5000 Veliko Tarnovo, P.O.Box 544
e-mail: office(at)pr-office.org, pr_office@abv.bg, nadezhda_RN@abv.bg
 
Надяваме се на успешно сътрудничество!
ПРЕПОРЪКИ И ОТЗИВИ ЗА НАШАТА ДЕЙНОСТ
ПУБЛИКАЦИИ
 
Photo © Rumiana Nikolova - /vulgaria Authentica