MixVideo Channel - интернет телевизия Digital Studio SUNSTORM VT Издателство "Надежда" Велико Търново Отец Матей Светопреображенски
Българска шевица
КЛАСНА СТАЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ В НАШАТА ФИРМА
Рекламни консултанти
От декември 2013 г. нашата фирма преминава на онлайн обслужване подобно на хостинг фирмите. От връзката със сътрудници и клиенти до банково разплащане - целият процес се базира на интернет. Проучването ни показа обаче, че ако в нещо интернет е особено неефективен, това е разпращането на оферти и презентации по мейл. Близо 94% от изпращаните мейли се трият без да се прочетат. Презентациите по телефона се оказват също толкова неефективни. Затова решихме не само да не закриваме, но да увеличим рекламните консултанти, които да уговарят срещи и да представят продуктите, с които работим. 
Ние Ви предоставяме договор за комисионерство - от 20 до 25 % от уговорената сума, като за първата сключена сделка е 50%, персонален мейл към страницата на медията, като начало 10 бр. фирмени визитки с Вашето име и служебна карта, за която ще ни е необходима делова снимка, тази, която сте ни изпратила не е подходяща, както и Вашето съгласие да публикуваме на страницата на екипа снимката с имената Ви, за да са сигурни рекламодателите, че работите за нас. Какви са правата и задълженията по комисионерски договор вижте тук
Взаимното доверие е от изключителна важност в работата ни - стига ни, че конкуренцията използва всякакви средства за дискредитиране - не очаквайте от нас сами да се компрометираме. Доброто име е като Златното момиче - под каквото и корито да го скриват, и кал да хвърлят - пак си е златно. И вярваме в написаното от търновчанина Леон Филипов, че "Честта е най-голямото богатство, защото този, който я спази, след като е изгубил всичко останало, още може да се утеши и даже всичко да възобнови; тогава, когато изгубванието на честта е невъзвратимо, невъзобновимо - и всичките богатства на света не биха могли да я откупят. Нападнете един човек в неговата чест, прочие, и вие ще му направите по-голяма вреда, отколкото да нападнете на неговото богатство. И така злонамереникът и клеветникът са по-опасни, отколкото крадците."
Вие сте експертът - не го забравяйте! Когато представяте нашите услуги и продукти, не забравяйте, че вие сте най-компетентни по темата. Не се оставяюте да ви объркат със стандартни, но маловажни въпроси от типа на "Колко са посещенията, каква е аудиторията?" - питайте първи какви са очакванията им от рекламната кампания, дали предпочитат да са "удавени" в рекламен блок, чиято аудитория на 85% изключва звука или сменя канала? Всяка търговска рекламна кампания цели да представи по най-привлекателен начин стоки или услуги, така че зрителят да се доведе до желание за покупка или за разпознаване на определена марка или бранд. Трудно измеримо действие не само защото е в рамките на прогнозни резултати. Удовлетворението при нашите рекламни кампании идва от това, че средствата са за дейности, свързани с изкуството и културата - издаване на книги, изработване на документални филми, организиране на изложби и др., където рекламодателят е представен като имащ отношение към творческите процеси, а това безспорно е положителен щрих към публичния му образ.
Запознайте се много добре с постиженията на фирмата до този момент. Разгледайте подробно страниците ни, усетете философията и положителната нагласа на екипа за творческия процес. Не забравяйте, че и вие сте част от този процес, а не просто хората, които предлагат реклама. Всички в екипа са свързани и равнопоставени.